Böter för avlopp

600 miljoner kronor plus 3,5 miljoner kronor för varje dag som situationen inte förändras.

Det är böterna Italien riskerar från EU eftersom avloppsreningen inte fungerar över hela landet.

Samtidigt vill vattendistributörerna höja avgifterna för att modernisera ledningsnätet för dricksvattnet.

2012 dömde EU-domstolen Italien för att 109 kommuner fortfarande inte hade en fungerande avloppsrening. 31 december 2016 hade bara 29 av dem gjort de nödvändiga förbättringarna, och nu har EU-kommissionen bett domstolen göra böterna definitiva. Eftersom kommunerna knappast kommer att kunna göra de nödvändiga förändringarna snabbt nog, är böterna snart ett faktum.

Kommissionen konstaterar att de utpekade områdena utgör en risk för befolkningens hälsa, och vill att domstolen ska fastslå böterna för att sätta fart på kommunerna. I områdena bor sammanlagt sex miljoner människor, vars avloppsvatten alltså inte renas.

– De här pengarna hade kunnat användas till investeringar istället för till böter, konstaterar VD:n för vatten- och avfallsbolagens intresseorganisation Utilitalia, Giordano Colarullo.

Av de 80 kommuner som fortfarande inte har en fungerande avloppsrening, finns 71 i södra Italien, varav 51 på Sicilien.

– Detta finns stora brister i organisationen av vattenhanteringen på ön. Den har många små, kommunala bolag som ska sköta allt från distribution till avloppshantering, men inte är tillräckligt stora för att kunna investera, säger Colarullo.

Utilitalia har precis presenterat en rapport som visar att det skulle krävas investeringar på 50 miljarder kronor om året för att modernisera hela vattenhanteringen i Italien. En fjärdedel av ledningarna är till exempel äldre än 50 år, och i södra Italien är svinnet på dricksvattnet närmare 50 procent.

I dag investeras mindre än hälften av den summan. Problemet är att de italienska kunderna inte är beredda att betala det en modernisering av systemet skulle kosta, medan Utilitalia anser att alla kostnader bör tas ut via avgifterna. I dag kostar en kubikmeter vatten i Rom cirka 12 kronor.

– Italien investerade alldeles för lite tills för bara några få år sedan. Nu när större delen av bolagen som arbetar inom branschen har en industriell inriktning, fungerar detta bättre, men det krävs en rejäl modernisering. För att ha en fungerande vattenhantering spelar det ingen roll om det är privat eller offentligt ägt, det viktiga är att vara ett företag som är tillräckligt stora för att ha rejält med resurser och kunskap, förklarar Colarullo.

Den italienska miljöministern har sagt att regeringen tänker tillsätta en avloppsreningskommissarie som ska kontrollera situationen över hela Italien.

%d bloggare gillar detta: