Nya EU-regler om bekämpningsmedel

EU-parlamentet har röstat igenom det speciella bekämpningsmedelsutskottets förslag om att göra proceduren med godkännande av nya medel öppnare för allmänheten. Men det röstade inte igenom ett omedelbart förbud mot glyfosat, som föreslagits av en grupp parlamentariker.

De största nyheterna är att parlamentet vill att företagen som vill registrera nya bekämpningsmedel måste visa upp alla studier som görs i ett register som är öppet för allmänheten. Därefter anser parlamentet att företagen bör tvingas vänta så att så många som möjligt kan komma med synpunkter.

Företagen borde inte heller att själva få välja i vilket land som ska föra dess talan vid förnyande av licenser enligt parlamentet. Det föreslår att EU-kommissionen ska välja landet, som dock måste vara annorlunda mot det som använts tidigare.

Parlamentet vill också att kommissionen tar fram nya regler för besprutning när skolor, äldreboenden, sjukhus och lekplatser. Det anser även att kommissionen bör följa upp alla nya licenser med studier om medlens farlighet.

Förslaget om att omedelbart förbjuda några av de farligaste bekämpningsmedlen, som till exempel glyfosat och flera ämnen som påverkar ämnesomsättningen och hormonproduktionen, röstades inte igenom. Däremot vill parlamentet att kommissionen fördjupar studierna som finns om eventuella ökade risker med cancer för dem som använder glyfosat, och att den sätter nya gränser för nivåerna i mark och vatten.

Nu är det upp till EU-kommissionen att bestämma de slutliga reglerna. Den är inte tvungen att följa parlamentets beslut, men i den här frågan är det politiska trycket så stort att det inte är troligt att den går helt sin egen väg.

%d bloggare gillar detta: