Nytt direktiv mot utnyttjande

I framtiden ska det bli svårare för detaljhandeln att utnyttja sin dominerande ställning mot livsmedelsindustrin. Det är meningen med det förslag till direktiv som EU:s jordbruksutskott precis röstat igenom.

Livsmedelsgrossister och detaljhandel som utnyttjar sin starka ställning för att tvinga livsmedelsföretag att betala för att få en plats på detaljhandelns hylla, låter dem vänta länge på betalning eller försämrar pågående kontrakt. Det är den här typen av beteenden som jordbruksutskottet, med dess vice ordförande Paolo De Castro i spetsen, vill få bort. Det är han som är eldsjälen bakom förslaget.

– Det är klart att det ekonomiska beroende som livsmedelsindustrin ofta befinner sig i med bara några få uppköpare i varje land, öppnar risken för otillbörlig handelspraxis från detaljhandeln och grossister, förklarar Paolo De Castro för Livsmedel i Fokus.

Utskottets förslag innehåller bland annat förbud mot att tvinga leverantörer att ta tillbaka osålda varor eller betala för de varor som av någon anledning förstörs i matvaruaffären, en gräns på 30 dagar för betalning för färskvaror och 60 dagar som sista gräns för att ta tillbaka eller ändra en order på färska varor.

– Vi har också sett till att direktivet gäller över gränserna. Alla som köper upp livsmedel omfattas av detta, oavsett var de köper ifrån, påpekar han.

En annan stor nyhet i förslaget är att varje land måste starta en ny myndighet som ska kontrollera att lagarna inom handeln efterföljs. Till den kan livsmedelsindustrin vända sig anonymt med anmälningar, eller använda sig av sina intresseorganisationer för att föra sin talan.

– Det ligger i sakens natur att ingen vill ställa sig upp och öppet anmäla någon går emot lagen i de här fallen, för då kommer man ju aldrig att få sälja till det företaget igen. Därför anser vi i utskottet att anonymiteten är oerhört viktig för att komma åt eventuella övertramp, säger De Castro, som poängterar att detta är extra viktigt nu när uppköpen oftast sköts av några få företag på riksnivå.

Detaljhandelns intresseorganisationer har pekat på risken för ökade priser för konsumenterna, men det håller De Castro inte med om.

– Om vi tittar på Storbritannien, som redan har den här typen av lagar sedan länge, så ser vi att priserna snarare är lägre, hävdar han.

Utskottet röstade igenom detta förslag nästan enhälligt, med 38 ja-röster och 4 nej. I praktiken innebär det att EU-parlamentet helt säkert kommer att rösta igenom detta 22 oktober. Sedan ska kommissionen och EU-rådet (som består av de olika staternas politiska ledare) säga sitt. Paolo De Castro hoppas att de säger ja innan årets slut, så att direktivet blir giltigt innan EU-valet i vår.

– Österrike, som är ordförande för rådet det här halvåret, är väldigt angelägna om att detta direktiv blir verklighet snart och driver på rejält. Det finns stater, som Sverige, som är mer negativa och anser att det inte behövs. Men jag är optimist, konstaterar han.

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: